khẩy – Theo ngôn ngữ khác

khẩy có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại khẩy.

Ngôn ngữ