Đa ngữSửa đổi

 
" U+0022, "
QUOTATION MARK
!
[U+0021]
Basic Latin #
[U+0023]

Từ nguyênSửa đổi

Để đơn giản hóa trong việc sử dụng bàn phím, một ký hiệu duy nhất là " đã được lựa chọn để giảm số lượng phím.

Dấu câuSửa đổi

"

  1. Được sử dụng như dấu ngoặc kép trong một số ngôn ngữ. Xem " ".

Ký tựSửa đổi

"

  1. Đơn vị đo lường inch.
  2. (Toán học, địa lý) Chỉ đơn vị giây trong góc hoặc tọa độ.

Tương tựSửa đổi

  • Thời gian: '
  • Góc: ', °

Xem thêmSửa đổi

Dấu câu