Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ so˧˥fəŋ˧˥ ʂo̰˩˧fəŋ˧˧ ʂo˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ ʂo˩˩fən˧˥˧ ʂo̰˩˧

Danh từ sửa

phân số

  1. Số biểu thị một hay nhiều phần của một đơn vị được chia thành những phần bằng nhau và thường được viết dưới dạng xy.

Tham khảo sửa