Đa ngữSửa đổi


 
' U+0027, '
APOSTROPHE
&
[U+0026]
Basic Latin (
[U+0028]

Dấu câuSửa đổi

 1. Dùng làm dấu câu trích dẫn tại một số quốc gia.
  ' '

Ký tựSửa đổi

 1. Thay thế một hoặc nhiều số.
  '60 (1960)
 2. Đơn vị đo lường foot.
 3. (Toán học, địa lý) Chỉ đơn vị phút trong góc hoặc tọa độ.
 4. (Hình học) Ký hiệu đánh dấu phân biệt.
  A, A', A'',…

Tương tựSửa đổi

Tiếng AnhSửa đổi

Ký tựSửa đổi

 1. Thay thế một hoặc nhiều chữ trong một từ, thường nhưng không phải luôn luôn vì chúng không được phát âm.
Anh: don't, y' , o'er (over), fo'c's'le (forecastle), tho' (though), cont'd (continued); Đức: Leut' (Leute)