Tiếng AnhSửa đổi

Cách viết khácSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

(file)

Danh từSửa đổi

young Turk (số nhiều young Turks)

  1. (Nghĩa đen) Người Thổ Nhĩ Kỳ trẻ, thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ.
  2. (Lịch sử) Một phong trào cải cách chính trị vào đầu thế kỷ 20 ủng hộ việc thay thế chế độ quân chủ chuyên chế của Đế quốc Ottoman bằng một chính phủ lập hiến.
  3. (Thuật ngữ) Một hoặc nhóm người trẻ tuổitham vọng thay đổi triệt để hệ thống chính trị đã được thiết lập.

Cách dùngSửa đổi

  • Thường được dùng ở dạng số nhiều.