Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰajŋ˧˧ niən˧˧tʰan˧˥ niəŋ˧˥tʰan˧˧ niəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˥ niən˧˥tʰajŋ˧˥˧ niən˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

thanh niên

  1. Người trẻ tuổi, đang ở độ tuổi trưởng thành.
    Thế hệ thanh niên.

Tính từ Sửa đổi

thanh niên

  1. Có đặc điểm, tính cách trẻ trung, sôi nổi và đầy sức sống.
    Phong cách rất thanh niên.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi