Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

young Turks

  1. Dạng số nhiều của young Turk.