Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

woods

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của wood

Chia động từSửa đổi