Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

wars

  1. Động từ war chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi