Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

wants

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của want

Chia động từSửa đổi