viện bảo tàng

Tiếng ViệtSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:


Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viə̰ʔn˨˩ ɓa̰ːw˧˩˧ ta̤ːŋ˨˩jiə̰ŋ˨˨ ɓaːw˧˩˨ taːŋ˧˧jiəŋ˨˩˨ ɓaːw˨˩˦ taːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viən˨˨ ɓaːw˧˩ taːŋ˧˧viə̰n˨˨ ɓaːw˧˩ taːŋ˧˧viə̰n˨˨ ɓa̰ːʔw˧˩ taːŋ˧˧

Từ nguyênSửa đổi

Viện: nơi, sở; bảo: quí; tàng: cất giữ

Danh từSửa đổi

viện bảo tàng

  1. Nơi giữ gìn trân trọng những di tích lịch sử.
    Tấm lòng bạn như lò nung rực nóng, như bức tranh trong viện bảo tàng (Xuân Thủy)

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi