Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨən˧˧ ʨa̰ʔwŋ˨˩tʂəŋ˧˥ tʂa̰wŋ˨˨tʂəŋ˧˧ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂən˧˥ tʂawŋ˨˨tʂən˧˥ tʂa̰wŋ˨˨tʂən˧˥˧ tʂa̰wŋ˨˨

Động từ sửa

trân trọng

  1. Tỏ ý quý, coi trọng.
    Trân trọng tiếng nói dân tộc.
    Tấm ảnh được giữ gìn trân trọng như một báu vật.
    Xin gửi lời chào trân trọng.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa