Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ve.ʁi.te/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
vérité
/ve.ʁi.te/
vérités
/ve.ʁi.te/

vérité gc /ve.ʁi.te/

 1. Chân lý.
  Vérité éternelle — chân lý muôn thuở
 2. Sự thực, sự thật.
  Dire la vérité — nói lên sự thật
  Des vérités vivantes — những sự thực sinh động
 3. Tính chân thực.
  Un accent de vérité — giọng chân thực
 4. Tính đúng đắn.
  La vérité d’un principe — tính đúng đắn của một nguyên lý
 5. Tính như thật.
  Portrait d’une grande vérité — bức chân dung như thật
  La vérité d’un personnage de théâtre — vai sân khấu đóng như thật
  à la vérité — thực ra
  dire ses vérités à quelqu'un — xem dire
  en vérité — hẳn là
  En vérité, cela est bien étrange — hẳn là việc đó rất kỳ lạ

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa