Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
fausseté
/fɔs.te/
fausseté
/fɔs.te/

fausseté gc /fɔs.te/

  1. Tính chất sai, tính chất không đúng.
    La fausseté d’une nouvelle — tính chất sai của một tin
  2. Tính dối trá, tính giả dối.
  3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Điều dối trá.

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa