Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ tʰɨ̰ʔk˨˩ʂɨ̰˨˨ tʰɨ̰k˨˨ʂɨ˨˩˨ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ tʰɨk˨˨ʂɨ̰˨˨ tʰɨ̰k˨˨

Danh từ sửa

sự thực

  1. Việcxảy ra.
    Tôi đã nhận thấy rằng đó là sự thực.

Dịch sửa

Tham khảo sửa