08101987 777

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɪ.ˈluː.ʒən/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

illusion /ɪ.ˈluː.ʒən/

 1. Ảo tưởng.
  to be under an illusion — có ảo tưởng
  to indulge in illusions — nuôi những ảo tưởng
 2. Ảo giác, ảo ảnh.
  optical illusion — ảo thị
 3. Sự đánh lừa, sự làm mắc lừa.
 4. Vải tuyn thưa (làm mạng che mặt... ).

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /i.ly.zjɔ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
illusion
/i.ly.zjɔ̃/
illusions
/i.ly.zjɔ̃/

illusion gc /i.ly.zjɔ̃/

 1. Ảo ảnh.
  Ce n'est pas une illusion, c’est une vérité — đó không phải là ảo ảnh, mà là sự thật
 2. Ảo tưởng.
  Se nourrir d’illusions — nuôi ảo tưởng
  faire illusion — lừa phỉnh
  illusion d’optique — (vật lý học) ảo thị
  se faire illusion — tự dối mình; tưởng lầm

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa