Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨən˧˧ tʰɨ̰ʔk˨˩ʨəŋ˧˥ tʰɨ̰k˨˨ʨəŋ˧˧ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨən˧˥ tʰɨk˨˨ʨən˧˥ tʰɨ̰k˨˨ʨən˧˥˧ tʰɨ̰k˨˨

Tính từ Sửa đổi

chân thực

  1. (địa phương) Xem chân thật

Tham khảo Sửa đổi

  • Chân thực, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam