Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɛ.ʁœʁ/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
erreur
/ɛ.ʁœʁ/
erreurs
/ɛ.ʁœʁ/

erreur gc /ɛ.ʁœʁ/

 1. Điều sai, điều sai lầm.
  Commettre une erreur — phạm một sai lầm
 2. (Vật lý học; toán học; khoa đo lường) Sai số.
  Erreur admissible/erreur permise — sai số cho phép
  Erreur absolue — sai số tuyệt đối
  Erreur relative — sai số tương đối
  Erreur accidentelle — sai số ngẫu nhiên
  Erreur d’approximation — sai số gần đúng
  Erreur nocturne — sai số do hiệu ứng đêm tối
  Erreur statistique — sai số thống kê
 3. (Số nhiều) Điều lệch lạc.
  Erreurs de jeunesse — những điều lệch lạc của tuổi trẻ

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa