Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /a.pa.ʁɑ̃s/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
apparence
/a.pa.ʁɑ̃s/
apparences
/a.pa.ʁɑ̃s/

apparence gc /a.pa.ʁɑ̃s/

 1. Bề ngoài.
  Se fier aux apparences — tin vào bề ngoài
  Juger sur les apparences — xét đoán theo bề ngoài
  Prendre l’apparence pour réalité — tưởng bề ngoài là cái thực sự
 2. (Triết học) Hiện tượng bề ngoài (trái với bản chất).
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Khả năng thật.
  Il y a toute apparence qu’il pleuvra — có khả năng mưa thật, có vẻ sắp mưa thật
  en apparence — theo bề ngoài, nhìn bề ngoài
  sauver les apparences — giữ thể diện
  sacrifier les apparences — bất kể những lời dị nghị

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa