Tiếng Na Uy sửa

Tính từ sửa

Các dạng Biến tố
Giống gđc ung
gt ungt
Số nhiều unge
Cấp so sánh yngre
cao yngst

ung

 1. Trẻ, trẻ tuổi.
  den unge generasjon
  en ung hest/mann/pike
  å være ung av år — Còn trẻ, còn non nớt.
  en yngre mann — Người đàn ông trung niên.
  Trẻ, trẻ trung.
  Her trenges ungt blod.
  å være ung av sinn — Có tâm hồn trẻ trung.
  Mới, mới mẻ, tân.
  Psykologien er en forholdsvis ung vitenskap.

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

 
ung

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ung

 1. Nhọt lớn, thường gây đau nhiều hoặc nguy hiểm cho tính mạng.
  Nặn ung.
  Cái sảy nảy cái ung (tục ngữ).

Tính từ sửa

ung

 1. (Trứng) Bị hỏng, bị thối.
  Trứng gà ung.

Tham khảo sửa