Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ṵŋ˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ṵŋ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

úng

  1. Úng thuỷ (nói tắt).
    Chiêm khê, mùa úng.
    Chống úng cho các ruộng trũng.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

úng

  1. thiu, thối.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên