Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

tours

  1. Động từ tour chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi