Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

toured

  1. Quá khứphân từ quá khứ của tour.

Chia động từSửa đổi