Tiếng Ngũ Đồn

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

yi

  1. một.

Đồng nghĩa

sửa