Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈθæŋk]

Ngoại động từSửa đổi

thank ngoại động từ /ˈθæŋk/

 1. Cám ơn, biết ơn.
  thank you — cám ơn anh
  no, thank you — không, cám ơn anh (nói để từ chối)
 2. Xin, yêu cầu.
  I will thank you for the satchel — xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp
  I will thank you to shut the window — xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ

Thành ngữSửa đổi

 • you have only yourself to thank for that; you may thank yourself for that: Anh làm thì anh chịu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi