Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

sub /ˈsəb/

  1. (Thông tục) Người cấp dưới.
  2. Tàu ngầm.
  3. Sự mua báo dài hạn.
  4. Sự thay thế; người thay thế.

Nội động từSửa đổi

sub nội động từ /ˈsəb/

  1. (Thông tục) Đại diện (cho ai), thay thế (cho ai).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi