Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔj˨˩ ziə̰ʔn˨˩ɗa̰ːj˨˨ jiə̰ŋ˨˨ɗaːj˨˩˨ jiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːj˨˨ ɟiən˨˨ɗa̰ːj˨˨ ɟiə̰n˨˨

Danh từSửa đổi

đại diện

  1. Người, tổ chức thay mặt.
    Đại diện cơ quan.
    Cử đại diện ở nước ngoài.

Động từSửa đổi

đại diện

  1. Thay mặt (cho cá nhân, tập thể).
    Đại diện cho nhà trai phát biểu.
    Đại diện cho anh em bè bạn đến chúc mừng.

Tham khảoSửa đổi