Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈspɛ.ɫiŋ/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

spelling

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 92: Parameter 1 should be a valid language code; the value "spell" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

spelling (số nhiều spellings) /ˈspɛ.ɫiŋ/

  1. (Không đếm được) Sự viết vần, sự đánh vần; sự viết theo chính tả; chính tả.
  2. Cách viết, cách đánh vần.
    another spelling of the same word — cách viết (chính tả) khác của cũng chữ ấy

Tham khảo sửa