Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ və̤n˨˩ɗa̰n˩˧ jəŋ˧˧ɗan˧˥ jəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ vən˧˧ɗa̰jŋ˩˧ vən˧˧

Động từ

sửa

đánh vần

  1. Ghép nguyên âm với nhau hoặc với phụ âm đọc thành tiếng.
    Cậu lệ đánh vần để đọc lá đơn (Nguyễn Công Hoan)

Tham khảo

sửa