Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

sounds

  1. Động từ sound chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi