Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

sounded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của sound.

Chia động từSửa đổi