Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

seethes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của seethe

Chia động từSửa đổi