Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

seems

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của seem

Chia động từSửa đổi