Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

rut /ˈrət/

  1. Sự động đực.

Nội động từSửa đổi

rut nội động từ /ˈrət/

  1. Động đực.

Danh từSửa đổi

rut /ˈrət/

  1. Vết lún (của bánh xe).
  2. Vết đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
    to move in a rut — đi theo con đường mòn
  3. (Kỹ thuật) Máng, rãnh.

Ngoại động từSửa đổi

rut ngoại động từ /ˈrət/

  1. Làm cho có vết lún; để lại những vết lún trên (đường).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
rut
/ʁyt/
rut
/ʁyt/

rut /ʁyt/

  1. Sự động dục (của động vật).

Tham khảoSửa đổi