Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

restructures

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của restructure

Chia động từSửa đổi