Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

resolves

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của resolve

Chia động từSửa đổi