Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

regrets

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của regret

Chia động từSửa đổi