Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

regrets

  1. Động từ regret chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi