Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

railroads

  1. Động từ railroad chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi