Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rags

  1. Động từ rag chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi