Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

rags

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của rag

Chia động từSửa đổi