Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

purchases

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của purchase

Chia động từSửa đổi