Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

proves

  1. Động từ prove chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi