Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

pots

  1. Động từ pot chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi