Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤jŋ˨˩ vi˧˧han˧˧ ji˧˥han˨˩ ji˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hajŋ˧˧ vi˧˥hajŋ˧˧ vi˧˥˧

Từ nguyên sửa

Vi: làm

Danh từ sửa

hành vi

  1. Việc làm, xét về mặt đánh giá phẩm chất.
    Một hành vi cao thượng đối với kẻ đã làm hại mình.

Tham khảo sửa