Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨam˧˧ ʨḭ˧˩˧ʨam˧˥ ʨi˧˩˨ʨam˧˧ ʨi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨam˧˥ ʨi˧˩ʨam˧˥˧ ʨḭʔ˧˩

Tính từSửa đổi

chăm chỉ

  1. Cố gắng làm một việc gì đó để thu được kết quả tốt
    Chăm chỉ học tập.

Đồng nghĩaSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi