Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiən˧˧ŋiəŋ˧˥ŋiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋiən˧˥ŋiən˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nghiên

  1. Đồ dùng để mài mực hay son ra viết chữ Hán.

Tham khảo sửa