Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

nets

  1. Động từ net chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi