Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

names

  1. Động từ name chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi