Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

muses

  1. Động từ muse chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi