Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miəw˧˧miəw˧˥miəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miəw˧˥miəw˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

miêu

  1. Như mèo
    Con miêu.

Dịch

sửa
  • tiếng Anh: cat

Tham khảo

sửa

Tiếng Xtiêng

sửa

Danh từ

sửa

miêu

  1. mưa.