Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miəw˧˧miəw˧˥miəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miəw˧˥miəw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

miêu

  1. Như mèo
    Con miêu.

Dịch sửa

  • tiếng Anh: cat

Tham khảo sửa

Tiếng Xtiêng sửa

Danh từ sửa

miêu

  1. mưa.