Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈmæd]

Tính từSửa đổi

mad /ˈmæd/

 1. Điên, cuồng, mất trí.
  to go mad — phát điên, hoá điên
  to drive someone mad — làm cho ai phát điên lên
  like mad — như điên, như cuồng
 2. (Thông tục) Bực dọc, bực bội.
  to be mad about (at) missing the train — bực bội vì bị nhỡ xe lửa
 3. (+ about, after, for, on) Say mê, ham mê.
  to be mad on music — say mê âm nhạc
 4. Tức giận, giận dữ, nổi giận.
  to get mad — nổi giận

Động từSửa đổi

mad /ˈmæd/

 1. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Làm phát điên; phát điên, hành động như một người điên.

Tham khảoSửa đổi